2. Disseny i construcció
INTERVENCIONS JUGABLES

La conceptualització de les intervencions jugables ha tingut com a base les reflexions i aprenentatges realitzades durant la fase d’observació de JUGAPatraix. El disseny dels dispositius que s’instal·laran al barri sorgeixen de tres espais:

 

2.1 Co-disseny

2.2 Concurs PlayStreet: a jugar al carrer

2.3 JUGABitxos

2.1 Co-disseny

Basant-se en les conclusions de la primera fase d’observació, es van proposar una sèrie d’intervencions que podrien intensificar el joc i la transgressió lúdica dels elements i del mobiliari urbà per part de la xicalla.

La pluja d’idees inicial es va concretar en un conjunt de dispositius codissenyats amb MAKEA tu vida, que també va ser l’encarregat de la construcció i de la instal·lació amb la col·laboració de Fent Estudi. Durant el treball de producció i instal·lació de les peces vam comptar amb la implicació de Miguel Ruiz, Cristina Alegre, Noa Oliveira i Andrés Gómez.

2.2 Concurs PlayStreet: a jugar al carrer

PlayStreet: a jugar al carrer, proposa reflexionar sobre l’espai urbà com a territori de la infantesa i el joc a través de propostes de micro intervencions d’acupuntura urbana sobre els elements existents, que fomenten i diversifiquen la interacció, el joc i la imaginació en l’experiència urbana de la infantesa.

Resultat Concurs PlayStreet

Modalitat 1: Puntual

Proposta Guanyadora: JP204. PA-TRA-IX

Eduardo Puertes Espert

Alicia Marco Zuriaga

Menció: JP521.CAMP DE FLORS

Andrés Gómez Chávez

A

Participants

Modalitat 2: Distribuida

Proposta Guanyadora: JP596. TORNAR ALS CARRERS

Rocío Olivares Castellano

Laia Salort Sánchez

Menció: JP416. EL CARRER DE LES DELÍCIES

Carlos Silvestre Baquero

Teresa Revert Esteve

Participants

Modalitat 1: Puntual

Proposta Guanyadora: JP204. PA-TRA-IX

Eduardo Puertes Espert

Alicia Marco Zuriaga

Menció: JP521.CAMP DE FLORS

Andrés Gómez Chávez

A

Participants

Modalitat 2: Distribuida

Proposta Guanyadora: JP596. TORNAR ALS CARRERS

Rocío Olivares Castellano

Laia Salort Sánchez

Menció: JP416. EL CARRER DE LES DELÍCIES

Carlos Silvestre Baquero

Teresa Revert Esteve

Participants

2.3 JUGABitxos

La proposta de JUGABitxos, dissenyada i executada per la Factoria d’Arts de Patraix, consisteix en microintervencions en alguns murs del barri pintant una sèrie de monstres o bitxes urbans que els més menuts podran descobrir en les rutes quotidianes pel barri.

De la mateixa manera que el Festival d’Arts de Patraix ha reivindicat les parets com a punt de trobada d’artistes i veïnat, com a lloc d’expressió artística i com a mitjà per a millorar el barri, ara s’intenta jugar en les menudes a descobrir nous personatges i trobar bitxos urbans als seus carrers.